INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (opracował: dr hab. Paweł Żukowski, prof. PL)

Semestr W Ć L P S
II 2   2    

Inżynieria materiałowa - wykład: studia stacjonarne I stopnia, semestr II, 30 godzin

Prowadzący: dr hab. Paweł Żukowski, prof. PL

Materiały dydaktyczne do zajęć:

 

Cel zajęć:

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych właściwości strukturalnych, elektromagnetycznych, wytrzymałości dielektrycznej, zjawisk starzeniowych, strat energii elektrycznej oraz  nabycie umiejętności dotyczących badań doświadczalnych właściwości materiałów elektrotechnicznych i wytwarzanych na ich podstawie elementów aparatów elektrycznych.

Program zajęć:

Wprowadzenie w zagadnienia inżynierii materiałowej dotyczące materiałów elektrotechnicznych. Podstawy mechaniki kwantowej ciała stałego. Struktura krystaliczna. Struktura pasmowa metali, półprzewodników, dielektryków. Materiały przewodzące – przewodowe, oporowe, stykowe, stopy i ich zastosowania. Półprzewodniki - samoistne, donorowe, akceptorowe; wytwarzanie, właściwości i zastosowania. Materiały i elementy optoelektroniczne. Elektromagnetyczne właściwości materiałów dielektrycznych: konduktywność, przenikalność dielektryczna, tangens kąta strat, wytrzymałość dielektryczna. Materiały izolacyjne – nieorganiczne, polimerowe i ich zastosowane w konstrukcjach urządzeń elektrycznych. Materiały ferromagnetyczne. Zjawiska fizykalne, podstawowe właściwości. Straty na histerezę i prądy wirowe, sposoby redukcji strat. Materiały magnetyczne miękkie. Materiały na magnesy stałe. Materiały do zapisywania i przetwarzania informacji. Nanomateriały i nanotechnologie. Perspektywy rozwoju inżynierii materiałowej.

Efekty kształcenia:

Umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk fizycznych występujących w materiałach elektrotechnicznych; łączenia wiedzy o budowie i technologiach materiałów z ich stosowaniem w nowoczesnych konstrukcjach elektrotechnicznych; praktyczne umiejętności z zakresu badań materiałów elektrotechnicznych.

 


 

Inżynieria materiałowa - laboratorium: studia stacjonarne I stopnia, semestr II, 30 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących zadań:

 Nr ćwiczenia Nazwa ćwiczenia

Pobierz instrukcję

Pobierz protokół
2. Porównanie wytrzymałości dielektrycznej cieczy i gazów icon pdf icon pdf
3. Badanie podstawowych właściwości magnetycznych materiałów ferromagnetycznych icon pdf icon pdf
4. Podstawowe właściwości materiałów przewodzących icon pdf icon pdf
5. Pomiar właściwości elektrycznych dielektryków stałych icon pdf icon pdf
6. Pomiar podstawowych właściwości materiałów półprzewodnikowych icon pdf icon pdf
7. Badanie właściwości ogniw słonecznych icon pdf icon pdf
8. Badanie właściwości optycznych półprzewodników icon pdf icon pdf
9. Badanie właściwości ferroelektryków icon pdf icon pdf
10. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych złącza p-n wykonanego z różnych materiałów półprzewodnikowych icon pdf icon pdf
11. Warikapy icon pdf icon pdf
12. Badanie elementów ochronnych niskiego napięcia icon pdf icon pdf
14. Wyznaczanie temperaturowych zależności prądu wstecznego diod wykonanych z różnych materiałów półprzewodnikowych icon pdf icon pdf

 

Wytyczne do tworzenia wykresów. icon pdf

 

Kolejność ćwiczeń z przedmiotu "Laboratorium inżynierii materiałowej"
Rozkład ćwiczeń z labortorium "Inżynierii materiałowej"


 

Literatura podstawowa:

1. Kolbiński K., Słowikowski J.: Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Warszawa, 1975 r.
2. Celiński Z.: Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Warszawa, 1998 r.

Literatura uzupełniająca:

1. Wert C.A., Thomson R.M.: Fizyka ciała stałego. Warszawa, 1975 r.

Wstecz