STACJE ELEKTROENERGETYCZNE (opracował: dr inż. Mirosław Pawłot)

Semestr W Ć L P S
II 2   2 2  

Stacje elektroenergetyczne - wykład: studia niestacjonarne II stopnia, semestr II, 21 godzin

Prowadzący: dr inż. Mirosław Pawłot

Cel zajęć:

Celem zajęc jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania, budowy i eksploatacji stacji elektroenergetycznych.

Program zajęć:

Układy połączeń stacji (6h), rozwiązania konstrukcyjne stacji wnętrzowych osłoniętych (3h), rozwiązania konstrukcyjne stacji napowietrznych otwartych (3h), zasady doboru transformatorów i aparatury łączeniowej w stacjach (3h), obwody pomocnicze w stacjach (zabezpieczenia, obwody pomocnicze, sygnalizacyjne, sterownicze) (3h), zasady projektowania stacji elektroenergetycznych (3h)

Efekty kształcenia:

Zrozumienie zasad projektowania stacji, praktyczne umiejętności z zakresu podstawowych badań rozdzielni NN i SN.

 


 

Stacje elektroenergetyczne - laboratorium: studia niestacjonarne II stopnia, semestr II, 21 godzin

W programie przewidziano wykonanie dziewięciu ćwiczeń laboratoryjnych swoim zakresem odpowiadających tematyce wykładów:

1. Badanie rozdzielnicy średniego napięcia
2. Badanie rozdzielnicy niskiego napięcia
3. Diagnostyka wyłączników sieciowych niskiego napięcia przy użyciu programu „NZM-XPC-Soft”
4. Badania oddziaływań elektrodynamicznych układu szynoprzewodów płaskich
5. Badania cieplne połączeń stykowych szyn płaskich przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych

 

Kolejność ćwiczeń z przedmiotu "Laboratorium stacji elektroenergetycznych"
dla studiów niestacjonarnych II stopnia

Rozkład ćwiczeń z laboratorium "Stacji elektroenergetycznych"


 

Stacje elektroenergetyczne - projekt: studia niestacjonarne II stopnia, semestr II, 14 godzin

Zajęcia projektowe obejmują zagadnienia związane z: doborem aparatury łączeniowej w stacjach elektroenergetycznych w tym: wyłączników, odłączników, rozłączników, bezpieczników; doborem szyn zbiorczych rozdzielni nn i SN; doborem aparatury pomiarowej (przekładniki napięciowe oraz prądowe); doborem aparatury przeciwzwarciowej (dławiki przeciwzwarciowe).

 


 

Literatura podstawowa:

1. Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa, 2008
2. Bełdowski T.: Stacje elektroenergetyczne. WNT, Warszawa, 1980

Literatura uzupełniająca:

1. Bartodziej G. i inni.: Sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych. WNT, Warszawa, 1990

{backbutton}