OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA (opracował: dr inż. Czesław Kozak)

Semestr W Ć L P S
II 2 2      

Ochrona przeciwprzepięciowa - wykład: studia niestacjonarne II stopnia, semestr II, 21 godzin

Prowadzący: dr inż. Czesław Kozak

Cel zajęć:

brak

Program zajęć:

brak

Efekty kształcenia:

brak


 

Ochrona przeciwprzepięciowa - ćwiczenia: studia niestacjonarne II stopnia, semestr II, 21 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących zadań:

brak


 

Literatura podstawowa:

brak

{backbutton}