KOSZTORYSOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO (opracował: dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL)

Semestr W Ć L P S
II 2     2  

Kosztorysowanie wspomagane komputerowo - wykład: studia niestacjonarne II stopnia, semestr II, 14 godzin

Prowadzący: dr inż. Piotr Billewicz

Cel zajęć:

brak

Program zajęć:

brak

Efekty kształcenia:

brak

 


 

Kosztorysowanie wspomagane komputerowo - projekt: studia niestacjonarne II stopnia, semestr II, 21 godzin

W programie przewidziano wykonanie następujących zadań:

 


 

Literatura podstawowa:

brak

Literatura uzupełniająca:

brak

Warunki zaliczenia przedmiotu:

brak

{backbutton}