APARATURA ŁĄCZENIOWA (opracował: dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL)

Semestr W Ć L P S
II 2   2    

Aparatura łączeniowa - wykład: studia niestacjonarne II stopnia, semestr I, 14 godzin

Prowadzący: dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi w zakresie aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej stosowanej w układach zasilania i rozdziału energii elektrycznej. Omówienie parametrów i zasad doboru aparatów oraz nabycie praktycznych umiejętności w programowaniu przekaźników swobodnie programowalnych i projektowaniu układów sterowania.

Program zajęć:

brak

Efekty kształcenia:

Umiejętność doboru aparatury łączeniowej i sterowniczej dla potrzeb realizacji różnego rodzaju układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej oraz sterowania ich pracą. Zdolność samodzielnego projektowania rozdzielnic elektrycznych, konfigurowania ich wyposażenia, doboru nastaw wyzwalaczy, tworzenia programów pracy i programowania sterowników.

 


 

Aparatura łączeniowa - laboratorium: studia niestacjonarne II stopnia, semestr I, 21 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących ćwiczeń:

 

  Nazwa ćwiczenia Pobierz instrukcję  
1. Wyznaczanie charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników niskiego napięcia Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 2  
2. Badanie parametrów czasowych styczników elektromagnetycznych Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 2  
3. Projektowanie układów sterowania z wykorzystaniem przekaźników easy Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 3  
4. Sprawdzanie właściwości łączeniowych regulatora moc biernej typu FCR 12 Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 4  
5. Badania okresowe parametrów łączeniowych urządzeń elektrycznych Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 5 Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 2

 

 

 

1. Diagnostyka wyłączników sieciowych niskiego napięcia przy użyciu programu "NZM-XPC-Soft"
2. Wyznaczanie charakterystyk czasowo - prądowych wyłącznika NZM
3. Badanie parametrów aparatów łączeniowych
4. Tworzenie elektrycznych układów łączeniowych z wykorzystaniem przekaźnika EASY
5. Badanie właściwości łączeniowych regulatora FCR 12 w układach kompensacji mocy biernej energetyki przemysłowej

 

Kolejność ćwiczeń z przedmiotu " Laboratorium Aparatury Łączeniowej"

dla studentów EMNS PUE

  I II III IV V VI VII
Grupa I  BHP 1 2 3
4 5 Zal.
Grupa II  BHP 2 3 4 5

1

Zal.
Grupa III  BHP 3 4 5 1 2 Zal.
Grupa IV  BHP 4 5 1 2 3 Zal.

 


 

Literatura podstawowa:

1. Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik projektanta elektryka, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa, 2008
2. Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa, 2010
3. Podręcznik użytkowania przekaźników programowalnych typu EASY. Wydawnictwo własne firmy MOELLER

Literatura uzupełniająca:

1. Królikowski Cz.: Technika łączenia obwodów elektroenergetycznych. PWN, Warszawa, 1990
2. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa, 2008
3. Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. WSiP, Warszawa, 2002
4. Katalogi i informacje techniczne producentów aparatury łączeniowej i sterowniczej

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Zaliczenie pisemne z wykładu
2. Wykonanie i zaliczenie ćwiczeń praktycznych z poszczególnych grup tematycznych

{backbutton}