ZASTOSOWANIE AUTOCAD-A W PROJEKTOWANIU (opracował: dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL)

Semestr W Ć L P S
II 2     2  
III     2    

Zastosowanie AutoCAD-a w projektowaniu - wykład: studia stacjonarne II stopnia, semestr II, 30 godzin

Prowadzący: dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL

Cel zajęć:

brak

Program zajęć:

brak

Efekty kształcenia:

brak

 


 

Zastosowanie AutoCAD-a - projekt: studia stacjonarne II stopnia, semestr II, 30 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących ćwiczeń:

brak

 


 

Zastosowanie AutoCAD-a - laboratorium: studia stacjonarne II stopnia, semestr III, 30 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących ćwiczeń:

brak


 

Literatura podstawowa:

brak

Literatura uzupełniająca:

brak

Warunki zaliczenia przedmiotu:

brak

{backbutton}