WYSOKONAPIĘCIOWE UKŁADY IZOLACYJNE (opracował: dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, prof. PL)

Semestr W Ć L P S
I 2   2    

Wysokonapięciowe układy izolacyjne - wykład: studia stacjonarne II stopnia, semestr I, 30 godzin

Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, prof. PL

Cel zajęć:

brak

Program zajęć:

brak

Efekty kształcenia:

brak


 

Projektowanie układów izolacyjnych - laboratorium: studia stacjonarne II stopnia, semestr I, 30 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących zadań:

brak


 

Literatura podstawowa:

brak

{backbutton}