STACJE ELEKTROENERGETYCZNE (opracował: dr inż. Mirosław Pawłot)

Semestr W Ć L P S
II 2   2    

Stacje elektroenergetyczne - wykład: studia stacjonarne II stopnia, semestr II, 30 godzin

Prowadzący: dr inż. Mirosław Pawłot

Cel zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania, budowy i eksploatacji stacji elektroenergetycznych.

Program zajęć:

Układy połączeń stacji. Rozwiązania konstrukcyjne stacji wnętrzowych, osłoniętych oraz napowietrznych otwartych. Zasady doboru transformatorów i aparatury łączeniowej w stacjach. Obwody pomocnicze w stacjach (zabezpieczenia, obwody pomiarowe, sygnalizacyjne, sterownicze). Praca stacji w sieci elektroenergetycznej. Zasady projektowania stacji elektroenergetycznych.

Efekty kształcenia:

Zrozumienie zasad projektowania stacji, praktyczne umiejętności z zakresu podstawowych badań rozdzielni NN i SN

 


 

Stacje elektroenergetyczne - laboratorium: studia stacjonarne II stopnia, semestr II, 30 godzin

W programie przewidziano wykonanie dziewięciu ćwiczeń laboratoryjnych swoim zakresem odpowiadających tematyce wykładów:

1. Badanie rozdzielnicy średniego napięcia
2. Badanie rozdzielnicy niskiego napięcia
3. Badanie wyłącznika mocy NZM
4. Badanie układu automatyki SZR
5. Badanie parametrów cieplnych szyn płaskich miedzianych i aluminiowych przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych
6. Badania oddziaływań elektrodynamicznych układu szynoprzewodów płaskich
7. Badania cieplne połaczeń stykowych szyn płaskich przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych
8. Napięcia powrotne przy wyłączaniu zwarć pobliskich
9. Badanie parametrów łuku elektrycznego przy wydmuchu elektromagnetycznym

 

Kolejność ćwiczeń z przedmiotu "Stacje elektroenergetyczne" dla studiów stacjonarnych II stopnia

Rozkład ćwiczeń z laboratorium "Stacje elektroenergetyczne"


 

Literatura podstawowa:

1. Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa, 2008
2. Bełdowski T.: Stacje elektroenergetyczne. WNT, Warszawa, 1980

Literatura uzupełniająca:

1. Bartodziej G. i inni.: Sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych. WNT, Warszawa, 1990

{backbutton}