OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA (opracował: dr inż. Czesław Kozak)

Semestr W Ć L P S
III 2   2    

Ochrona przeciwprzepięciowa - wykład: studia stacjonarne II stopnia, semestr III, 30 godzin

Prowadzący: dr inż. Czesław Kozak

Cel zajęć:

brak

Program zajęć:

brak

Efekty kształcenia:

brak


 

Ochrona przeciwprzepięciowa - laboratorium: studia stacjonarne II stopnia, semestr III, 30 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących zadań:

1.1. Badanie półprzewodnikowych diod ochronnych
1.2. Badanie warystorowych elementów ochronnych niskiego napięcia
2.1. Badanie charakterystyk statycznych ochronników klasy A i B
2.2. Badanie charakterystyk statycznych ochronników klasy BC i C
3. Wyznaczanie charakterystyk ochronnych stacji
5. Udarowe właściwości iskierników ostrzowych
10.1. Badanie elementów ochronnych SiC
10.2 Badanie elementów ochronnych ZnO
11. Badanie diod supresorowych
15.1. Badanie odgromników zaworowych SiC
15.2. Badanie odgromników zaworowych ZnO
17. Badanie zjawisk falowych w liniach długich

 

Kolejność ćwiczeń z przedmiotu "Laboratorium ochrony przeciwprzepięciowej"
dla drugiego roku studiów stacjonarnych II stopnia

Rozkład ćwiczeń z laboratorium "Ochrony przeciwprzepięciowej"


 

Literatura podstawowa:

brak

{backbutton}