KOSZTORYSOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO (opracował: dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL)

Semestr W Ć L P S
III 2     2  

Kosztorysowanie wspomagane komputerowo - wykład: studia stacjonarne II stopnia, semestr III, 30 godzin

Prowadzący: dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL

Cel zajęć:

brak

Program zajęć:

brak

Efekty kształcenia:

brak

 


 

Kosztorysowanie wspomagane komputerowo - projekt: studia stacjonarne II stopnia, semestr III, 30 godzin

W programie przewidziano wykonanie następujących zadań:

 


 

Literatura podstawowa:

brak

Literatura uzupełniająca:

brak

Warunki zaliczenia przedmiotu:

brak

{backbutton}