KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW IZOLACYJNYCH (opracował: dr inż. Czesław Kozak)

Semestr W Ć L P S
II 2   2    

Komputerowe projektowanie układów izolacyjnych - wykład: studia stacjonarne II stopnia, semestr II, 30 godzin

Prowadzący: dr inż. Czesław Kozak

Cel zajęć:

Wprowadzenie do komputerowego projektowania wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Projektowanie podstawowych i złożonych układów izolacyjnych. Komputerowe metody diagnostyki izolacji układów wysokiego napięcia.

Program zajęć:

Wprowadzenie do języka programowania Visual C++, podstawowe polecenia, typy danych. Podstawy problematyki dotyczącej projektowania układów izolacyjnych, rodzaje izolacji , układy uwarstwione, normalizowane poziomy izolacji dla przebiegów napięciowych roboczych i zakłóceniowych, układy o polu równomiernym i nierównomiernym. Podstawowe pojęcia dotyczące projektowania układów izolacyjnych ze względu na wymagania elektryczne, cieplne. Obliczanie odstępów izolacyjnych w sieciach, wymagania, izolatory energetyczne, podział, wymagania, wytrzymałość elektryczna, metody projektowania wybranych izolatorów, izolatory sworzniowe, stacyjne, procedury obliczeniowe Przepusty transformatorowe, typy, budowa, obliczanie parametrów izolacji z uwzględnieniem ekranów i ich wpływ na rozkład pola w tego rodzaju izolacji. Kable elektroenergetyczne, obliczenia elektryczne kabli Kondensatory energetyczne, charakterystyki ich układów izolacyjnych, procedury obliczeniowe Rodzaje i metody diagnostyki układów izolacyjnych, diagnostyka kabli

Efekty kształcenia:

Umiejętności i kompetencje: zrozumienie metod i zasad projektowania izolacji wysokonapięciowej w oparciu o metody informatyczne oraz komputerowych metod diagnostycznych izolacji wysokiego napięcia.


 

Komputerowe projektowanie układów izolacyjnych - laboratorium: studia stacjonarne II stopnia, semestr II, 30 godzin

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

1. Wprowadzenie i omówienie kompilatora Visual C++ firmy Microsoft
2. Podstawowe polecenia VC++, typy danych
3. Obliczanie podstawowych układów o polu równomiernym i nierównomiernym - cz. I
4. Obliczanie podstawowych układów o polu równomiernym i nierównomiernym - cz. II
5. Obliczanie odstępów izolacyjnych w sieciach - cz. I
6. Obliczanie odstępów izolacyjnych w sieciach - cz. II
7. Obliczanie odstępów izolacyjnych w sieciach - cz. III
8. Obliczanie parametrów izolatorów długopniowych wiszących - cz. I
9. Obliczanie parametrów izolatorów długopniowych wiszących - cz. II
10. Obliczanie izolatora sworzniowego przepustowego - cz. I
11. Obliczanie izolatora sworzniowego przepustowego - cz. II

 


 

Literatura podstawowa:

1. Gacek Z.: Kształtowanie wysokonapięciowych układów izolacyjnych stosowanych w elektroenergetyce
2. Gacek Z.: Wysokonapięciowa technika izolacyjna w przykładach obliczeniowych
3. Jamsa K.: Wygraj z C++

Literatura uzupełniająca:

1. Flisowski Z.: Technika wysokich napięć. WNT Warszawa, 2005

{backbutton}