URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE (opracował: dr inż. Mirosław Pawłot)

Semestr W Ć L P S
V 3   3    

Urządzenia elektryczne - wykład: studia niestacjonarne, semestr V, 28 godzin

Prowadzący: dr inż. Mirosław Pawłot

Cel zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową i zasadą działania urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych.

Program zajęć:

Zjawiska cieplne w aparatach elektrycznych. Aparatura łączeniowa wysokiego napięcia – rozwiązania konstrukcyjne i ich właściwości. Kable, przewody, szyny – budowa, eksploatacja, materiały. Rozdzielnice elektryczne średniego i niskiego napięcia. Ograniczanie prądów zwarciowych w sieciach elektroenergetycznych. Ochrona przeciwprzepięciowa w urządzeniach elektroenergetycznych.

Efekty kształcenia:

brak

 


 

Urządzenia elektryczne - laboratorium: studia niestacjonarne, semestr V, 21 godzin

W programie przewidziano wykonanie pięciu ćwiczeń laboratoryjnych swoim zakresem odpowiadających tematyce wykładów:

  Nazwa ćwiczenia Pobierz
instrukcję
1. Badanie rezystancji zestykowej Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 1
2. Badanie wyłącznika mocy Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 2
3. Badanie układów przekładników prądowych Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 3
4. Badanie układów przekładników napięciowych Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 4
5. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych w sieciach z izolowanym punktem neutralnym Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 5

 Kolejność ćwiczeń z przedmiotu "Urządzenia elektryczne" dla trzeciego roku studiów niestacjonarnych I stopnia w semestrze zimowym 2012/2013

Kolejność ćwiczeń z przedmiotu "Urządzenia elektryczne"

 


 

Literatura podstawowa:

1. Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa, 2008
2. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa, 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Królikowski Cz.: Technika łączenia obwodów elektroenergetycznych. PWN, Warszawa, 1990
2. Bartodziej G. i inni.: Sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych. WNT, Warszawa, 1990

{backbutton}