TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ  (opracował: dr inż. Czesław Kozak)

Semestr W Ć L P S
VI 3   3    

Technika wysokich napięć - wykład: studia niestacjonarne I stopnia, semestr VI, 28 godzin

Prowadzący: dr inż. Czesław Kozak

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z elementami techniki wysokonapięciowej, zjawiskami w układach izolacyjnych wysokich napięć, układami probierczymi, budową i zastosowaniem urządzeń wysokonapięciowych, metodami badawczymi i diagnostycznymi układów wysokonapięciowych oraz zasadami bezpieczeństwa.

Program zajęć:

Zakres tematyki wysokonapięciowej, podział napięć, techniczne układy izolacyjne, wysokonapięciowe układy laboratoryjne. Wytrzymałość statyczna i udarowa układów izolacyjnych. Pomiary wysokich napięć, układy probiercze. Izolacja gazowa, rodzaje wyładowań w gazach, wytrzymałość izolacji gazowej. Rodzaje uwarstwień izolacji. Rodzaje dielektryków ciekłych, mechanizmy wyładowań w cieczach, metody badawcze izolacji ciekłej, zastosowanie izolacji ciekłej. Dielektryki stałe, czynniki wpływające na wytrzymałość dielektryków stałych. Rodzaje i klasyfikacja przepięć, zagrożenia piorunowe, parametry przepięć ochrona odgromowa. Praktyczne układy izolacyjne, budowa i zastosowania.

Efekty kształcenia:

Umiejętności i kompetencje: zrozumienie zjawisk powstających w materiałach stosowanych w elektrotechnice i połączenie jej z technologią materiałów z ich stosowaniem w nowoczesnych konstrukcjach elektrotechnicznych; praktyczne umiejętności z zakresu badań materiałów elektrotechnicznych.


 

Technika wysokich napięć - laboratorium: studia niestacjonarne I stopnia, semestr VI, 21 godzin

W programie przewidziano wykonanie sześciu ćwiczeń laboratoryjnych swoim zakresem odpowiadających tematyce wykładów:

  Nazwa ćwiczenia Pobierz insrtukcję  
1. Pomiar wysokich napięć Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 1  
2. Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu przemiennym 50 Hz Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 2  
9. Wpływ przegrody izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną powietrza Pobierz protokół do ćwiczenia nr 9 Pobierz teorię do ćwiczenia nr 9
10. Badanie wyładowań ślizgowych Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 10  
13. Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących Pobierz instrukcję do ćwiczenia nr 13  

 Kolejność ćwiczeń z przedmiotu "Technika wysokich napięć" dla trzeciego roku studiów niestacjonarnych

 Numer zjazdu 1 2 3 4 5 6 7
Grupa I  Wpr. 1 2 9
10 13 Zal.
Grupa II  Wpr. 2 9 10 13 1 Zal.
Grupa III  Wpr. 9 10 13 1 2 Zal.
Grupa IV  Wpr. 10 13 1 2 9 Zal.
Grupa V Wpr. 13 1 2 3 10 Zal.

 

Literatura podstawowa:

1. Pod red. Mościckiej-Grzesiak H.: Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce, t. I i II. Wydawnictwo Pol. Poznańskiej, 1996, 1998
2. Karwat Cz. i inni: Laboratorium techniki wysokich napięć. Wyd. PL
3. Flisowski Zd.: Technika wysokich napięć. PWN

Literatura uzupełniająca:

1. Wert C.A., Thomson R.M.: Fizyka ciała stałego. Warszawa, 1975
2. Celiński Z.: Materiałoznawstwo elektrotechniczne: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2005

{backbutton}