INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (opracował: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. PL)

Semestr W Ć L P S
II 2        
III     2    

Inżynieria materiałowa - wykład: studia niestacjonarne I stopnia, semestr II, 14 godzin

Prowadzący: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. PL

Cel zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką konstruowania nowoczesnych materiałów i technologiami do zastosowania w elektrotechnice.

Program zajęć:

Zgodnie z tabelą poniżej.

Efekty kształcenia:

brak

  Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych Liczba godzin
     
1. Wprowadzenie do inżynierii materiałowej 2
2. Budowa ciał stałych 2
3. Własności materiałów i metody ich badań 2
4. Materiały przewodzące 2
5. Materiały półprzewodzące 2
6. Materiały dielektryczne 2
7. Materiały magnetyczne 2

 


 

Inżynieria materiałowa - laboratorium: studia niestacjonarne I stopnia, semestr III, 14 godzin

W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących zadań:

3. Badanie podstawowych właściwości materiałów ferromagnetycznych
4. Podstawowe właściwości materiałów przewodzących
5. Pomiar właściwości elektrycznych dielektryków stałych
7. Badanie właściwości ogniw słonecznych
10. Badanie materiałów półprzewodnikowych na przykładzie złącza p-n
11. Badanie podstawowych właściwości warikapów
14. Wyznaczanie temperaturowych zależności prądu wstecznego diód wykonanych z różnych materiałów półprzewodnikowych

 

Wykaz ćwiczeń z przedmiotu Inżynieria materiałowa

 
  Zjazd I Zjazd II Zjazd III Zjazd IV Zjazd  V Zjazd VI Zjazd VII
Grupa 1 Wprowadzenie, 3  4 5 7 11 10, 14 Zaliczenie
Grupa 2  Wprowadzenie , 4  5  7  11  10, 14  3 Zaliczenie 
Grupa 3  Wprowadzenie, 5  7  11  10, 14  3  4 Zaliczenie
Grupa 4  Wprowadzenie, 7  11  10, 14  3  4  5 Zaliczenie
Grupa 5  Wprowadzenie, 11 10, 14 3 4  5  7 Zaliczenie
 

Literatura podstawowa:

1. Celiński Z.: Materiałoznawstwo elektryczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
2. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. Wydawnictwo AGH, Kraków, 1995
3. Dobrzański L.A.: Materiałoznawstwo. WNT, Warszawa, 1996

Literatura uzupełniająca:

1. Gacek Z.: Wysokonapięciowa technika izolacyjna. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
2. Kleszczewski Z.: Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000
3. Kolbiński K., Słowikowski J.: Materiałoznawstwo elektrotechniczne. WNT, Warszawa, 1988

{backbutton}