Wykaz przedmiotów prowadzonych w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Kierunek: Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (EIST)

Przedmiot Semestr
Geometria i grafika inżynierska I
Inżynieria materiałowa II
Technika wysokich napięć V
Urządzenia elektryczne V i VI
 
Kierunek: Elektrotechnika
Studia niestacjonarne I stopnia (EINS)
Przedmiot Semestr
Grafika inżynierska II
Inżynieria materiałowa II i III
Technika wysokich napięć V
Urządzenia elektryczne V
 
Kierunek: Elektrotechnika
Studia stacjonarne II stopnia (EMST)

Specjalność: Projektowanie urządzeń elektrycznych

Przedmiot Semestr
Aparatura łączeniowa II
Komputerowe projektowanie układów izolacyjnych III
Kosztorysowanie wspomagane komputerowo III
Ochrona przeciwprzepięciowa III
Stacje elektroenergetyczne II
Wysokonapięciowe układy izolacyjne I
Zastosowanie AutoCAD-a w projektowaniu II i III
 
Kierunek: Elektrotechnika
Studia niestacjonarne II stopnia (EMNS)

Specjalność: Projektowanie urządzeń elektrycznych

Przedmiot Semestr
Aparatura łączeniowa II
Kosztorysowanie wspomagane komputerowo III
Ochrona przeciwprzepięciowa II
Projektowanie układów izolacyjnych I
Stacje elektroenergetyczne II
Zastosowanie AutoCAD-a w projektowaniu III
 
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
Studia stacjonarne I stopnia (IB)
Przedmiot Semestr
Urządzenia elektryczne V